• SONDERPREIS

 • Lipo 150mAh 3,7V 25C/50C

 • Lipo 205mAh 3,7V 25C/50C msr / Nano CPX + QX TinyWhoop

  Lipo 205mAh 3,7V 25C/50C msr / Nano CPX + QX TinyWhoop
 • Lipo 205mAh 3,7V 25C/50C V2 special Stecker PWconnector TinyWhoop

  Lipo 205mAh 3,7V 25C/50C V2 special Stecker PWconnector...
 • Lipo 205mAh 3,8V 25C/50C HV 4,35V spezial Stecker PWConnector TinyWhoop

  Lipo 205mAh 3,8V 25C/50C HV 4,35V spezial Stecker...
 • Lipo 205mAh 3,8V 25C/50C msr/Nano CPX/QX HV 4,35V TinyWhoop

  Lipo 205mAh 3,8V 25C/50C msr/Nano CPX/QX HV 4,35V TinyWhoop